Rekomendacje

Z przyjemnością i odpowiedzialnością możemy polecić agencję Eleven. Jesteśmy usatysfakcjonowani efektami naszej współpracy, dlatego będziemy kontynuować wspólne działania w przyszłości. Warto mieć we współpracy agencję, której można zaufać, ponieważ doskonale diagnozuje nasze potrzeby i trafnie dobiera sposoby realizacji działań jej powierzonych.

Prof. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC Krakow)

Doceniamy trafne spostrzeżenia zespołu Eleven, doświadczenie w branży zdrowotnej i umiejętności wykorzystywania wszystkich dostępnych narzędzi i możliwości, by jak najefektywniej promować nasze wydarzenia i projekty. To niezwykle ważne, gdy wprowadza się nową inicjatywę, jaką jest Fitness Medyczny do Polski. Warto zapoznać się z dorobkiem i doświadczeniem tej firmy.

lek. med. Anna Plucik-Mrożek
Prezes Fundacji Zaskoczeni Wiekiem

Godnym uznania jest umiejętność budowania pozytywnej atmosfery współpracy, efektywne i szybkie reagowanie na bieżącą sytuację oraz wiedza i doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z kardiologią, co przełożyło się na wysokiej jakości teksty merytoryczne promujące Konferencję “Kardiologia Prewencyjna”.

Prof. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji SPiE PTK “Kardiologia Prewencyjna”

W czasie współpracy agencja wykazała się ogromnym zaangażowaniem oraz rzetelnością swoich działań. Konsekwentnie realizowała założone cele, odpowiadając tym samym na wszystkie nasze potrzeby. Z pełnym przekonaniem polecam Eleven Zett Productions, jako godnego zaufania partnera, któremu zdecydowanie można powierzyć realizację projektów promocyjnych oraz organizację wydarzeń.

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Prezes Fundacji Cardiovascular Center Foundation

Firma Eleven Zett Productions zaproponowała ciekawą strategię promocyjną 8 edycji specjalistycznych warsztatów EuroCTO - 8° Experts "Live" CTO Workshop 2016 - dotyczących tematyki przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych i technologii przy nich wykorzystywanych. Mimo tego, iż była to naprawdę specjalistyczna konferencja, Eleven pozyskała wiele patronatów medialnych. Dzięki sprawnym działaniom i obsłudze medialnej pojawiła się znacząca ilość publikacji o warsztatach EuroCTO. Dzięki staraniom Eleven, nasze warsztaty zostały objęte również patronatem Miasta Krakowa, co miało dla nas duże znaczenie.

Prof. Leszek Bryniarski
Dyrektor Warsztatów EuroCTO

W czasie współpracy z Agencją powstały bardzo ciekawe artykuły promujące elektroterapię i pokazujące konkretne problemy naszych pacjentów. Dzięki temu możemy zwiększać świadomość pacjentów o schorzeniach rytmu serca.

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Z firmą Eleven można czuć się bezpiecznie. Wszystko zostało przeprowadzone modelowo, chcę podkreślić rzetelność, absolutne dotrzymywanie słowa i terminów, wielokrotne wychodzenie poza ramy umowy. Na firmie Eleven zdecydowanie można polegać. I z całą pewnością jest to firma, którą z czystym sumieniem można polecić.

Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
Prezes Zarządu GVM Carint

Agencja nie miała łatwego zadania. Postawiliśmy przed nią wyzwanie organizacji sześciu eventów z lekarzami i pacjentami w sześciu różnych miastach w bardzo krótkim czasie. Strategia i rozwiązania zaproponowane przez Eleven przerosły nasze oczekiwania. Entuzjazm i zaangażowanie firmy sprawiły, że czuliśmy się spokojni o każde z wydarzeń. Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu Agencji.

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Prezes Fundacji Cardiovascular Center Foundation

Dotychczasowe działania PR Eleven Zett Productions wiążą się z wieloma pozytywnymi efektami wizerunkowymi dla spółki. W ramach profesjonalnej działalności projekty zostały zrealizowane terminowo i skutecznie. Firma wykonywała zadania z dużym zaangażowaniem, proponując ze swojej strony różne innowacyjne możliwości i narzędzia, jakie można wykorzystać w realizacji zleconych projektów.

Marcin Pasternak
Prezes Zarządu Intercard

Firma Eleven zaproponowała ciekawą strategię promocji kongresu WCCI i osób z nią związanych oraz skutecznie ją zrealizowała zapewniając naszemu kongresowi i nam ciągłą uwagę medialną oraz wiele publikacji i wywiadów. Dzięki staraniom Eleven kongres WCCI pozyskał 24 patronaty medialne i po raz pierwszy w historii również honorowy patronat Ministerstwa Zdrowia.

Prof. Adam Witkowski
Dyrektor Warsaw Course of Cardiovascular Interventions (WCCI Warsaw)

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Eleven, dlatego będziemy kontynuować wspólne działania w przyszłości. To firma godna polecenia.

Prof. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC Krakow)

Należy podkreślić, że firma Eleven w rekordowo krótkim czasie zrealizowała wszystkie założone cele, zaproponowała ciekawe rozwiązania komunikacyjne na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz zapewniła wiele rzetelnych i ważnych publikacji i audycji.

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Prezes Fundacji Cardiovascular Center Foundation

Dzięki zaangażowaniu, konsekwencji i pasji, które reprezentuje zespół Eleven, kampania o tak specjalistycznym zabiegu, jakim jest TAVI, dotarła nie tylko do decydentów, ale i do pacjentów i dziennikarzy. Ogromnym sukcesem jest to, że kampania, docierając do 11 mln ludzi w całej Polsce miała znaczący wpływ na zwiększenie liczby zabiegów TAVI w Polsce o 20% w ciągu roku prowadzenia kampanii.

Prof. Dariusz Dudek
Koordynator kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie

Zarówno znakomicie zrealizowany projekt kampanii, jak i jej dynamiczna realizacja okazały się wielkim sukcesem. Inicjatywa zwróciła uwagę szerokiej rzeszy obywateli (ponad 11 mln osób potwierdziło kontakt z przekazem kampanii), jak i decydentów w ochronie zdrowia na zbyt niską liczbę zabiegów TAVI w Polsce u starszych osób z nabytym zwężeniem zastawki aortalnej.

Prof. Adam Witkowski
Koordynator kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie

Agencja wykazała się świetną organizacją, niezwykłym zaangażowaniem i zrozumieniem tematu, a także doskonałą koordynacją wielu działań jednocześnie.

Eleven Zett Productions to firma, która specjalizuje się w tworzeniu dobrych relacji i dbaniu o wszystkich uczestników złożonych projektów, doskonale zarządza czasem, jak również charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem i bardzo dobrą komunikacją z otoczeniem.

Mateusz Kierepka
CEO, Firma MedApp S.A.

To ogromna przyjemność pracować z firmą, która nie tylko rozumie potrzeby klienta, ale doskonale umie zrealizować jego wizję i, co godne podkreślenia, proponuje również możliwości rozwoju współpracy oraz samych warsztatów. Współpraca z firmą trwa już drugi rok i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Agencja Eleven Zett Productions jest świetnym partnerem merytorycznym i biznesowym, z którym mamy zamiar kontynuować współpracę.

Prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Dyrektor, Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
WCCI Warsaw

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne współpracuje z agencja Eleven Zett Productions w ramach budowania wizerunku PTK w mediach, wsparcia komunikacyjnego przy zmianach w systemie ochrony zdrowia oraz przy promocji i organizacji wydarzeń branżowych.

Eleven Zett Productions to agencja specjalizująca się w zagadnieniach szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, mająca szerokie doświadczenie w kardiologii, co jest szczególnie istotne przy zrozumieniu naszych potrzeb i efektywnej realizacji naszych działań, które je spełniają. Zespół Eleven tworzą osoby, które świetnie znają specyfikę naszej pracy jako lekarzy, stąd godna podkreślenia jest skuteczna i sprawna komunikacja oraz umiejętność projektowania działań w sposób dopasowany do naszych medycznych obowiązków.

Niezwykłe zaangażowanie, samodzielność, merytoryczna wiedza i doskonała organizacja pracy, wyróżniają Eleven na tle innych agencji, co upoważnia nas do rekomendacji współpracy z tą firmą.

Prof. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Profesjonalizm, doświadczenie oraz umiejętność zapobiegania kryzysowym sytuacjom sprawia, że we współpracy z agencją Eleven możemy skupić się na naszej medycznej i badawczej pracy tym samym działalność medialną i promocyjną zostawić doświadczonemu i skutecznemu zespołowi Eleven. Godna podkreślenia jest miła atmosfera współpracy, umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz fakt, że zainteresowanie mediów trwało jeszcze długo po zakończeniu projektu, co tylko potwierdza słuszność współpracy z firmą Eleven Zett Productions.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman
Prezes Zarządu American Heart of Poland
American Heart of Poland