Popularyzacja wiedzy na temat inhibitorów PCSK9

Popularyzacja wiedzy na temat inhibitorów PCSK9
XI Poznańskie Spotkanie Kardiologiczne
Popularyzacja wiedzy na temat inhibitorów PCSK9

O projekcie

W 2018 roku zespół Eleven Zett Productions prowadził szeroko zakrojone działania medialne dotyczące popularyzacji wiedzy oraz podniesienia świadomości społecznej na temat nowoczesnej terapii lekowej, jaką są inhibitory PCSK9. Ten małoinwazyjny i efektywny sposób leczenia to często jedyna szansa na zdrowie i życie dla osób chorych na hipercholesterolemię rodzinną o najwyższym ryzyku sercowo-naczyniowym. Inhibitory skutecznie zastępują dotychczas jedyny dostępny w Polsce bolesny zabieg LDL-aferezy, który dla chorych oznaczał częstą i uciążliwą transfuzję osocza. Terapia PCSK9 przynosi nie tylko analogiczne do mechanicznego sposobu rezultaty, ale też podnosi jakość życia pacjenta

grudzień 2018

Narzędzia

Public Relations

Media relations

Informacje prasowe

Materiały merytoryczne