XXVIII Forum Ekonomiczne

XXVIII Forum Ekonomiczne
XXVIII Forum Ekonomiczne
XXVIII Forum Ekonomiczne

O projekcie

W dniach 4-6 września 2018 r. odbyło się XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. Eleven Zett Productions było partnerem instytucjonalnym wydarzenia, odpowiadało za przygotowanie dwóch paneli dyskusyjnych: “Wizja rozwoju kardiologii w Polsce. Innowacyjne leczenie a uwarunkowania społeczno–ekonomiczne” oraz “Biznes i medycyna: dlaczego szpital musi zarabiać?”.

W pierwszym panelu wzięli udział: prof. Paweł Buszman (prezes zarządu, American Heart of Poland), Jakub Gierczyński (ekspert ochrony zdrowia), prof. Piotr Ponikowski (prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), Radosław Sierpiński (doradca ministra, Ministerstwo Zdrowia) prof. Adam Witkowski (prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) oraz prof. Mirosław Wysocki (członek Komitetu Ekspertów, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH). Moderatorką debaty była red. Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.

Eksperci dyskutowali o sytuacji demograficznej w Polsce, podkreślając wyzwania, jakie stoją obecnie przed starzejącym się społeczeństwem. Dyskusja oscylowała wokół kardiologii kosztowo-efektywnej i innowacyjnego leczenia chorób serca. Zwieńczeniem panelu było określenie systemowych rozwiązań dla koordynowanej kompleksowej opieki nad pacjentami kardiologicznymi.

W drugim panelu udział wzięli: prof. Paweł Buszman (prezes zarządu, American Heart of Poland), mec. Katarzyna Fortak–Karasińska (radca prawny, Fortak&Karasiński Radcowie Prawni), Michał Kępowicz (dyrektor ds. relacji strategicznych, Philips Polska), Marcin Pakulski (prezes zarządu, NAFIS), Monika Podziewska (prezes zarządu, Szpitale Polskie) oraz Alina Wołoszyn (partner, KPMG w Polsce). Moderatorką dyskusji była Ewelina Zych-Myłek (CEO, Eleven ZETT Productions).

Podczas dyskusji mówiono o efektywnym zarządzaniu szpitalami oraz możliwościach rozwoju podnoszenia jakości usług i opieki nad pacjentami. Paneliści poruszali zagadnienia takie jak: non-profit a no profit - podobne pojęcia, zupełnie inne podejście do zarządzania; czy i dlaczego szpital musi zarabiać?; wynik finansowy a działalność szpitala - rozwój i jakość usług; decyzje centralne w wynagrodzeniach personelu medycznego - motywacja czy demotywacja?; wpływ dyrektora szpitala na jakość usług medycznych i wynik finansowy w modelu zakupów centralnych.

wrzesień 2018

Narzędzia

Udział w Radzie Programowej Forum Ochrony Zdrowia

Współpraca przy przygotowaniu wydarzenia

Consulting

Organizacja i współorganizacja dwóch sesji

Zaproszenie i pozyskanie ekspertów do dyskusji

Przygotowanie wniosków z debat

Public Relations

Personal branding

Media relations

Social media

Relacja foto

Wywiady z ekspertami