Eleven partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Eleven partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy
Eleven partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy
Eleven partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

O projekcie

W dniach 5-7 września 2017 r. odbył się XXVII Kongres Ekonomiczny w Krynicy-zdrój. Agencja w ramach kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie” była partnerem dwóch paneli „Szpital przyszłości” i “Innowacyjność jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa”.

W pierwszym panelu wzięli udział: Zoriana Chernenko – Główny Ekspert ds. Ochrony Zdrowia (Reanimacyjny Pakiet Reform (RPR) z Ukrainy, prof. Dariusz Dudek - Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo, Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Grzegorz Gielerak - Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny, Michał Kępowicz - Dyrektor ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Philips Polska Sp. z o.o., Łukasz Szumowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Moderatorem spotkania był Tomasz Judycki - Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej.

Podczas dyskusji podjęto próby podsumowania, co przyniesie rewolucja systemowa, jaką jest ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali. Nowy model wchodzi w życie już 1 października 2017 r. Prelegenci rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają szpitale w przyszłości. Eksperci nie mieli wątpliwości, iż będą to wysoko wyspecjalizowane placówki, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania.

W drugim panelu wzięli udział: Władysław Kosiniak–Kamysz - Prezes, Polskie Stronnictwo Ludowe, Maciej Masłowski - Poseł, Sejm RP, Agata Stremecka - Prezes Zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju, prof. Adam Witkowski - Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Barbara Zych - Kierownik, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, Alla Semenowa - Szef Dyrekcji Innowacyjnych Programów Edukacyjnych i Technologii Kształcenia, Instytut Cywilizacji Światowych (Rosja). Moderatorem spotkania była Marzena Rudnicka- Prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. '

Podczas dyskusji mówiono między innymi, iż kończy się era, w której senior kojarzył się wyłącznie z osobą samotną i wykluczoną technologicznie. Stwierdzono, iż nadchodzą czasy e-seniorów czyli osób po 55 roku życia, świadomych tego, jakie możliwości niosą ze sobą nowe technologie. Potrzeby tej grupy wiekowej powinny być uwzględniane przez producentów nowych technologii, ponieważ innowacyjność może stać się receptą dla starzejącego się społeczeństwa.

Wrzesień 2017

Narzędzia

Współpraca z Organizatorem

Zaproszenie ekspertów

Wsparcie merytoryczne

Public Relations

Personal branding

Media społecznościowe

Relacja foto